Biomonster - CG Challenge CGTalk.com

by Marek Email

Praca przygotowana w 2003 roku, na potrzeby konkursu BioMonster realizowanego przez CGTalk.com, miejsce IV